Pneumokok je bakterie, která často vyvolává zápal plic nebo jiná hnisavá onemocnění dýchacích cest.

Očkování není povinné

Očkování není povinné a pojišťovna jej rodičům zaplatí na jejich žádost. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění se bude týkat dětí mezi třetím a pátým měsícem, pokud bude očkování zahájeno tak, aby tři dávky děti dostaly nejpozději do sedmého měsíce. Dávky se aplikují přibližně po měsíci. Z pojištění se pak bude hradit i přeočkování ve dvou letech.

Pneumokokové infekce patří mezi nejčastější i nejzávažnější onemocnění dětí, jimž lze očkováním předcházet. Celoplošné očkování proti pneumokokům plně hrazené zdravotními pojišťovnami odsouhlasili čeští zákonodárci v říjnu. Dosud rodiče platili za jednu dávku asi 1700 korun, u nejmenších dětí jsou potřeba čtyři dávky.

Některé rizikové skupiny dětí se očkují proti pneumokokům až do pěti let věku povinně. Řádově se to týká asi 4000 dětí ročně. Jsou to třeba děti s porodní hmotností pod 1500 gramů či s vážnými vrozenými poruchami imunity. Rodiče, kteří očkování museli hradit, je v roce 2008 zaplatili čtvrtině dětí.