V průměrných číslech vyjádřeno se rodina dostane do vády třikrát denně, přitom taková disputace trvá zhruba pět minut. Přepočteno na rok pak průměrná rodina stráví hádkami 91 hodin za dvanáct měsíců.

„Je zajímavé, že jsou mámy stále v ústředí roli uvnitř rodiny. Ačkoli podrobná čísla výzkumu dokazují, že otcové jsou dnes mnohem více účastni na této ústřední roli,“ uvedl Mark De Netto ze společnosti Uinvue, která studii vypracovala.

Zajímavé jsou také pohlavně stereotypní formy zvládání hněvu. Podle studie totiž dcery nejčastěji upouštějí páru práskáním dveřmi, zatímco otcové dlouhou jízdou v autě. Řada hádek se týká především sledování programu v televizi, čím méně přijímačů a více osob, tím více neshod.

„Hrají důležitou roli při tvorbě a posilování pout uvnitř rodiny a fungují jako uvolňování páry pro jednotlivé členy, takže menší hádky jsou pro rodinný život pozitivní,“ tvrdí De Netto s tím, že se vždy vyplatí napočítat do deseti, až pak pustit své emoce z uzdy.