Pokud si však maminky dokáží i v období péče o malé děti vytvořit prostor pro svůj profesní rozvoj, mohou zvýšit své šance na úspěšný návrat na trh práce. A právě proto vznikl projekt zaměřený na bezplatné vzdělávání žen na rodičovské dovolené.

„Chceme ženám poskytnout znalosti a informace, které jim umožní vytvořit si doma prostředí pro snazší skloubení rodinného a pracovního života. Motivačně vzdělávací program „Aktivní máma“ se dá s nadsázkou nazvat manažerským kurzem pro ženy na rodičovské dovolené,“ vysvětluje jedna z autorek projektu Jitka Hrabánková.

Na účastnice čeká pestrý program, kterým je provede tým zkušených lektorek. Vedle ujasnění svých potřeb a cílů si ženy osvojí komunikační a prezentační dovednosti, naučí se plánovat čas a strukturovat plány pro realizaci svých záměrů. Součástí bude také pracovně-právní minimum, psychohygiena a nácvik relaxačních technik.

Většina žen chce pracovat i během rodičovské dovolené

„Z našich průzkumů vyplývá, že ženy reflektují situaci na pracovním trhu a udržování profesní kondice již v průběhu rodičovské dovolené je pro ně zásadním tématem. 92 % dotázaných žen uvedlo, že se chce vzdělávat nebo pracovat, pouze 8 % žen se chce v tomto období věnovat jen péči o rodinu. Obsah kurzu odráží fakt, že 87 % respondentek mělo zájem získat více informací, znalostí a dovedností, jak skloubit rodičovskou dovolenou se svým profesním růstem,“ dodala spoluautorka projektu Simona Kalašová.

Zprvu budou moci speciální kurzy navštívit ženy ze Středočeského kraje, posléze v dalších krajích republiky.

Více informací o projektu naleznete na  www.aktivnimama.cz .