Ze studie zaměřené na rodičovství také vyplývá, že mladé páry mají jiná očekávání oproti realitě. Zatímco většina lidí čeká s příchodem dítěte kvůli špatným finančním podmínkám, rodiče malých dětí nejčastěji uvádějí jako hlavní rodičovskou zátěž psychické a fyzické vyčerpání a zdůrazňují, že příchod dítěte je zkouška vztahu, uvedla hlavní řešitelka studie Konečná.

"Hlavní rodičovskou zátěží není nedostatek peněz, ale psychické a fyzické vyčerpání rodičů," řekla. Podle ní by se měli mladí rodiče učit, jak vyčerpání předcházet a jak o partnerský vztah pečovat.

V plánování naopak brání peníze

Dotazovaní nejčastěji zmiňovali jako podmínku pro rozhodnutí mít dítě zajištěné bydlení a peníze. Předpokladem finančního zajištění bylo dokončené studium a stabilní zaměstnání. Hned poté uváděli vhodného partnera a také věk. Někteří zmiňovali i zdraví a zdravý životní styl (například chtěli nejprve přestat kouřit). Jen minimum dotazovaných uvažovalo o podpoře blízkých a jediná respondentka o dosažitelnosti školky či jeslí.

Naopak lidé, kteří již děti mají, uváděli, že by ze všeho nejvíce potřebovali pomoci s hlídáním dětí. Nejčastěji zmiňovali jako potřebné prarodiče, hlavně babičku. Jmenovali také partnera či přátele, jen málokdo chůvu.

Tříleté kvalitativní studie, která letos končí, se zúčastnilo zhruba 390 žen a 120 mužů, zhruba stejný počet bezdětných i rodičů. Výzkum řídila Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.