Mezi týrání mohou patřit i běžné fyzické tresty či původně neúmyslné psychické týrání dětí. Obojí se totiž může velmi snadno proměnit v týrání s poškozujícími následky.

„Nad tím, zda usilovat o absolutní zákaz fyzických trestů, nebo dovolit jejich přiměřenou formu do měkkých částí těla, prozatím odborníci vedou diskuse. Přesto, že ve většině evropských zemí už absolutní zákaz fyzických trestů platí, jsme si vědomi toho, s jakou nelibostí a nepochopením velká část české veřejnosti na návrhy úplného zákazu fyzických trestů reaguje.

Zároveň je třeba říci, že naše země v současnosti patří k těm nejhorším z hlediska počtu týraných či vlastními rodiči usmrcených dětí,“ varuje ředitelka Nadace Naše dítě ing. Zuzana Baudyšová.

Vysvětlování je základ

A jelikož kolem výchovných metod koluje mnoho mýtů, rozhodla se Nadace Naše dítě informovat širokou veřejnost o formě pozitivního rodičovství, které se snaží násilí v rodinách minimalizovat. 

"Pozitivní rodičovství znamená, že rodiče dětem poskytují bezpodmínečnou lásku, bezpečí a podporu, tráví s nimi dostatek času a naslouchají jim. Zároveň stanovují jasné hranice a na špatné chování dítěte reagují vysvětlováním, resp. pokud je to nevyhnutelné, nenásilnou vhodnou formou trestu. Předcházejí tak psychickým či fyzickým trestům, které se snadno mění v týrání s poškozujícími následky," dodává Baudyšová.

Přínos pozitivního rodičovství tedy především spočívá v ochraně dětí před fyzickými i psychickými tresty. Děti, které jsou vychovávány s respektem a bez násilných prvků jsou podle odborníků kromě jiného více komunikativní, mají méně emočních problémů a lépe přebírají zodpovědnost za své chování.