Sociologové Jonathan Vespa a Elizabeth Cookseyová z Univerzity Ohio zkoumali současné rodičovské metody u dvou generací rodin. A z výsledků vyplynulo, že ženy mnohem častěji následují při výchově vlastních dětí praktiky, jež používaly jejich matky. A to i takové, které se jim samotným nelíbily.

Muži se od matek tolik neinspirují

„Byli jsme překvapeni, že se ženy podle všeho učí hodně o rodičovské roli od svých vlastních matek, zatímco muži tyto výchovné metody nekopírují. Přitom jsme měli velmi dobrý důvod očekávat, že právě dnešní muži se budou inspirovat právě u svých matek. Vyrůstali totiž v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy je vychovávaly především matky,“ informoval Vespa.

Z výzkumu také vyplynulo, že mezigeneračně došlo k velké změně v tom, jak rodiče svým dětem čtou a projevují emoce a lásku. Kupodivu dnešní rodiče poskytují dětem této péče více, než dostávali sami od svých rodičů. Naopak výrazně mezigeneračně ubylo pohlavkování a fyzických trestů.