Statistiky hovoří o tom, že 40 % neúplných rodin s dětmi je ohroženo chudobou a nízkou životní úrovní, zhruba polovina těchto rodin se pohybuje pod hranicí 1,5 násobku životního minima. 

Práce je tedy jediným východiskem z této situace. Bohužel často z nedostatku praxe mají tyto ženy velký problém nalézt zaměstnání odpovídající jejich kvalitám. Proto tuto situaci často řeší přibíráním dalších nekvalifikovaných či málo kvalifikovaných brigád, případně se obrací o pomoc na své rodiče. Výživné, které dostávají v případě rozvodu od otce dětí, zpravidla nepokryje ani polovinu nákladů na výchovu dětí, v mnoha případech ještě mnohem méně.

Ženy si musí umět poradit samy

"Navzdory značně pomýlenému veřejnému přesvědčení, že sólo matky spokojeně existují ze sociálních dávek, nejsou tyto matky v současnosti v sociálním systému skoro nijak zvýhodněné. Oproti ostatním matkám mají pouze nárok na o 5 % vyšší sociální příplatek, což znamená o několik desetikorun měsíčně více a mohou o 7 dní déle pobírat podporu při ošetřování nemocného dítěte," vysvětluje problém Halka Jaklová ze společnosti pro zdravé rodičovství Aperio.

Pomoci takto znevýhodněným ženám má projekt Samy Mámy. Osamělým maminkám, které vychovávají své děti samy, by měl pomoci se vzděláváním a v návratu na trh práce.

Program je zaměřen na praktické dovednosti jako je přijímací pohovor, tvorba životopisu, tvorbu individuálního plánu vstupu na trh práce s možností konzultace s odborníkem. Dále zde získají informace o možnostech hledání práce a s tím spojeného hlídání dětí a další zajímavosti. Více informace na: http://www.samymamy.cz/.