Přitom k řadě zvláště těžkých úrazů vůbec nemusí dojít. Rizikové situace jsou stále stejné či obdobné a zodpovědný rodič a poučené dítě jim snadno předejdou. Stačí si vzít na kolo, na brusle či lyže ochrannou přilbu a chrániče či stačí zajistit okna v bytě proti náhodnému otevření, nestavět horké tekutiny na kraj stolu, v autě vždy připoutat dítě do autosedačky atd.

Nejohroženějšími věkovými skupinami jsou malé děti do 6 let a dospívající nad 15 let.
Pro malé děti je nejnebezpečnějším místem domov, kde se stává většina lehkých, ale bohužel i těžkých úrazů. Viníkem je zde nebezpečné prostřední a laxní dozor dospělých.

U dětí školního věku je na prvním místě v počtu úrazů škola, u těžkých úrazů je na vině doprava. U dospívajících se pak jedná o místa spojená s dopravou a okolím domova, domov a školu, a také mnohé úrazy vyplývají z rizikového chování dospívajících.

Jak předcházet nejčastějším úrazům doma

1. Syndrom varné konvice - asi nejnebezpečnější spotřebič vůbec. Pokud necháme stát varnou konvici na kraji linky nebo necháme viset přívodní šňůru dolů, i velice malé dítě ji na sebe snadno v mžiku strhne. Bohužel, jeden až dva litry horké vody dokáže dítě i zabít.

Už opaření nebo popálení 5 % povrchu těla znamená pro dítě velmi těžký úraz. Zasažení 10-15 % povrchu těla u malých dětí bývá již kritické. Pro představu, obrys dětské dlaně bez prstů je cca 1 % povrchu dětského tělíčka.

Prevence: Stačí velice málo: postavit varnou konvici na lince dozadu a vést přívodní šňůru při zdi.

2. Hrnec stažený z plotny - Těžce ublížit může i pánev s rozpáleným olejem, fritovací hrnec, hrnec s polévkou, omáčkou nebo horkou vodou. Dítě se nestřeženém okamžiku natáhne po rukojeti pánve nebo hrnce a strhne ho na sebe i s obsahem. I zde bývají opařeniny velmi těžké až fatální.

Prevence: V přítomnosti malých dětí je lépe využívat zadní plotýnky sporáku nebo varné desky. Odstavené hrnce s horkými pokrmy stavíme dozadu na linku, aby na ně dítě ze země nedosáhlo. Můžeme také na sporák pořídit ohrádku proti pádu hrnců dolů.
3. Ostré rohy, hrany - Velmi nebezpečný je nábytek s ostrými hranami a rohy. Pokud dítě na takovou hranu spadne, může si velmi ublížit. Dítě má lebku i ostatní kosti ještě velice křehké, a tak už i slabý náraz může znamenat těžkou zlomeninu kosti nebo otřes mozku.

Prevence: Ostré rohy nábytku snadno zabezpečíme měkkými plastovými nebo gumovými chrániči. Můžeme si také celý byt projít v úrovni dítěte a zkontrolovat, co kde ostrého nebo jinak nebezpečného hrozí.
4. Nože, nůžky, kráječe - Zatímco drobné říznutí může být pro dítě výchovným zážitkem, to větší již může znamenat vážné ohrožení – berme v potaz poměr malé dětské ručky a např. 25 cm dlouhého kuchyňského nože. Ještě nebezpečnější jsou nejrůznější elektrické nebo mechanické kráječe nebo krouhače – kombinace skvěle nabroušeného ostří a vysoké síly a rychlosti. Všechny by měly mít dětskou pojistku.

Prevence: Všechny nebezpečné ostré předměty musí být bezpodmínečně mimo dosah malých dětí.

5. Horká voda z kohoutku - Stává se, že na sebe dítě samo pustí horkou vodu z kohoutku nebo ze sprchy. Stává se ale také, že dítě takto opaří rodič, který ho jde vykoupat. Problém je většinou v přednastavené teplotě horké vody a nedodržování správného postupu.

Prevence: Horká voda z kohoutku nebo sprchy by měla mít maximálně 54°C. Určitě je lepší nastavit teplotu ještě nižší. Vhodné jsou také vodovodní baterie s regulací teploty. Samozřejmě vždy pouštíme nejdříve studenou vodu, a teprve do ní přidáváme teplou. To samé učíme i děti.

6. Uklouznutí ve vaně - Tonutí patří mezi málo časté úrazy, ale o to je nebezpečnější. Podle zkušeností lékařů tonutí jenom ve třetině případů končí bez následků, třetina dětí končí s trvalým poškozením mozku a třetina tonutí nepřežije.

Prevence:
Malé děti musíme při koupání hlídat.

7. Syndrom nedělního odpoledne - Nejenom u jídelního stolu na sebe děti strhávají ubrusy. Stává se, že rodina po obědě nebo s návštěvou zasedne ke klidnému posezení u kávy, malé prolézá pod stolem a horkou kávu i s ubrusem na sebe stáhne. Opět, i malé množství horké kávy představuje pro dítě velké nebezpečí.

Bohužel se také stává, že dospělý s dítětem na ruce se chce napít kávy nebo čaje a dítě sám nechtěně opaří.

Prevence: Opět je snadné ubrus zajistit sponou. Máme-li velmi malé děti, je rozhodně lepší vypít si kávu v jejich nepřítomnosti. S dítětem na ruce ani nevaříme, ani nepijeme horké nápoje.

8. Pokojové rostliny - Mnoho pokojových rostlin je jedovatých, některé mohou způsobit značné podráždění nebo alergii.

Např. velmi oblíbená a rozšířená dyfenbachie obsahuje jehličky šťavelanu vápenatého poškozující sliznice i další glykosidy, alkaloidy a saponiny. Jedovaté jsou i bramboříky, různé druhy pryšců, mučenka, monstera, klívie, scindapsus, tchýnin jazyk, vánoční hvězda a mnoho dalších. 
9. Otevřený oheň - Oheň děti velmi láká..., a proto je důležité nenechat děti s ohněm experimentovat. Připomeňme, že rozdělávání ohně pomocí benzínu (event. jiné hořlaviny) nebo jeho přilévání nese velké riziko výšlehu plamene, který snadno nejen ožehne, ale v mžiku zapálí oblečení. Stejně tak pokusy s hořlavostí nebo výbušností nádob od sprejů, baterií, pyrotechniky, munice a dalším nebezpečným materiálem končí velice často špatně.

Prevence: Odmalička je potřeba vysvětlovat, že oheň není na hraní, že může velice těžce poranit, i zabít. Raději také uklidíme nebezpečné a hořlavé látky z dosahu dětí.
10. Studně, septiky, sudy na vodu - Dítě nemá náš cit pro nebezpečí, nedokáže odhadnout, co se s ním může stát. Ani my si vždy neuvědomujeme, že do úzkého vrtu studny, kam se nám nevejde ani noha, může dítě snadno zapadnout. Dítě, které se naklání do sudu s vodou a přepadne, se v sudu samo neotočí a nezavolá pomoc. Bohužel, již několik minut bez kyslíku znamená pro dětský mozek trvalé poškození nebo smrt.

Prevence: Studně a septiky musí být pečlivě zakryté a zajištěné. I sudy s vodou je dobré zakrýt víkem. Nikdy nenecháváme malé děti bez dozoru.

Na rizika úrazů měla také upozornit kampaň Všeobecné zdravotní pojišťovny a obecně prospěšné společnosti Dětství bez úrazů pod názvem „Úraz není náhoda“.

Symbolická protiúrazová sanitka nově doplněná o nákladní automobil s modelem obří kuchyně v jednotlivých městech České republiky upozorňovaly především rodiče malých dětí na nebezpečí, jež na ně může čekat doma. Více informací o tomto projektu a úrazech naleznete na www.urazneninahoda.cz .