Rozhovor rodičů s potomky před spaním je podle kalifornských psychologů až šestkrát účinnější pro vývoj řeči než předčítání knížek, při němž jsou děti pouze pasivními posluchači. A rozhovor má prý význam i pro nejmenší, kteří ještě nejsou schopni tvořit správné formy slov, ale jejich primitivní odpovědi jsou velmi důležité a zásadně ovlivňují jazykové dovednosti.

Důležitá je aktivní role dítěte

„Pediatři a další odborníci podporují rodiče v tom, aby svým dětem četli, vykládali příběhy a jednoduchá vyprávění a poskytovali jim tak jazykový vývoj,“ tvrdí psycholog Frederick Zimmerman z California University. Podle něj je to ale pro dítě příliš pasivní role a neklade dostatek důrazu na vyjadřovací schopnosti dítěte.

Experimentální studie prokázala, že děti ve věku kolem čtyř let, které jsou denně podrobovány konverzaci s rodiči, mají až šestkrát lepší výsledky v jazykových testech než ty, jimž rodiče pouze čtou z knížek. Tzv. „konverzační“ děti mají mnohem hlubší a širší slovník a dělají méně chyb ve výslovnosti i gramatice.

Odborníci z Kalifornie také zjistili, že sledování televize nemá sice na slovník a mluvu dítěte žádný pozitivní vliv, ale rovněž ani žádný negativní.