Nejčastěji jsou oběťmi týrání a zneužívání  dívky a chlapci ve věku od 6 do 15 let.  Přestože si mnozí myslí, že velká část z nich pochází z neúplných rodin, statistiky dokazují pravý opak. 

"Lidé by měli vědět, že téměř polovina týraných či sexuálně zneužívaných dětí prožila toto trauma v úplné rodině, tedy v prostředí, ve kterém mají děti nejmenší možnost se bránit a kdy je jejich utrpení násobeno bolestí způsobenou lidmi, kterým věří,“ upozorňuje ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Pomáhá všímavost okolí

Bohužel zřídkakdy jsou tyto násilné útoky na děti odehrávající se doma za zavřenými dveřmi odhaleny. A to i přesto, že každým rokem stoupá povědomí o této problematice a lidé jsou všímavější než dříve. U těchto případů totiž velmi záleží na zájmu ostatních. Vždyť také pokud se nepřihlásí samotné dítě, bývá týrání podle pracovníků nadace odhaleno jedině díky všímavosti sousedů, kteří případ ohlásí.

Zatímco bití jsou častěji vystaveni chlapci, sexuálnímu zneužívání čelí ve většině případů dívky. Nejvíce týraných dětí je ve věku od 6 do 15 let, ve 222 odhalených případech však byly týrány i děti mladší tří let a v 53 případech dokonce děti mladší jednoho roku.

Dále pak podle statistik bylo sexuálně zneužito 739 dětí. Velmi často jsou také u nás nezletilí nuceni k dětské prostituci a pornografii.