Docent Scott Wilson sledoval sedmnáct a půl tisíce žen různých etnik a testoval u nich vliv genů na nástup puberty. Ta se u zkoumaného vzorku žen dostavila v rozmezí od devíti do sedmnácti let věku. Všechny dobrovolnice pak byly rozděleny do skupin podle toho, kdy u nich došlo k první menstruaci.

Vyvrácení mýtu

„Znalosti o mechanismech řídících tento aspekt reprodukční biologie nám může také pomoci zjistit další informace o lidském pohlavním systému,“ míní docent Wilson.

Dříve se za viníky předčasného nástupu puberty a první menstruace považoval nízký vzrůst a nadbytek tělesných tuků. Wilson ale objevil deset různých alel, které souvisejí s tělesným BMI, přičemž pět z nich přímo ovlivňovalo nástup puberty.

Výsledky studie byly publikovány v časopise Nature Genetics