Přestože si mnozí myslí, že například výšku určují především geny, vědci dávají zásluhu i dalším faktorům. Podle posledních výzkumů je totiž až ze 30 procent výška ovlivněna vnějšími faktory, jako jsou výživa a fyzická aktivita.

Velmi důležitou roli u výšky hraje výživa. I děti, jež mají velmi vysoké rodiče, do jejich výšky nedorostou bez správné výživy a naopak děti, kteří se dobře stravují, mohou vyrůst mnohem víc, než u nich lze dle výšky rodičů předpokládat.

Svou úlohu sehrává i chování matky v těhotenství. Pokud se například matka v těhotenství nevzdá kouření a pití alkoholu, je pravděpodobné, že dítě bude menší než dítě matky, která dodržuje správnou životosprávu. S tím souvisí i zdravá výživa matky v těhotenství a dostatečný příjem vitamínů a minerálů. Existují i teorie, kdy nadbytečné užívání vitaminů v těhotenství má za následek nejen větší porodní váhu miminka, ale i v budoucnu větší výšku dítěte.

Dalším důležitým faktorem je i zdraví dítěte v dětství, zejména v období, kdy je růst nejintenzivnější. Je proto velmi důležité nepodceňovat dětské nemoci a vždy kontaktovat dětského lékaře.

Jak lze určit předpokládanou výšku dítěte

Rozdíl průměrné výšky mezi dospělými muži a ženami činí 13 cm. Rodič stejného pohlaví předává dítěti vlohu, která odpovídá jeho vlastní výšce. Rodič opačného pohlaví vlohu pro svoji výšku buď o 13 cm zvětšenou (maminky synům), nebo zmenšenou (tatínkové dcerám).

Přibližná výška dítěte v dospělosti lze vypočítat podle následujícího návodu. K tělesné výšce rodiče stejného pohlaví přičteme výšku druhého rodiče zvětšenou (u chlapců) nebo zmenšenou (u dívek) o 13 cm. Součet poté vydělíme dvěma. Získáme nejpravděpodobnější dospělou výšku dítěte. Rozmezí, do jakého doroste naše dítě s 95% pravděpodobností, získáme, pokud k výsledku přičteme 8,5 cm a stejné číslo i odečteme.

Více informací na www.rustovyhormon.cz; www.ordinace.cz; www.ulekare.cz