Nově mají zdravotní pojišťovny také hradit dobrovolné očkování proti pneumokoku všem dětem, nejen rizikovým skupinám. Někteří lékaři ale požadovali plošné očkování. Vždyť ročně pneumokok zabije asi deset dětí.

Onemocnění začíná jako běžné nachlazení, dítě má vysoké horečky, a není-li okamžitě léčeno, může přijít sepse nebo zánět mozkových blan.

Česká republika zůstává jednou z 11 zemí EU, kde dosud plošné očkování zavedeno nebylo, a to proto, že stát na to neměl potřebných zhruba 400 miliónů korun ročně.

Přesto stát povinně očkuje zhruba 10 000 dětí, které mají některé chronické onemocnění a jsou zařazeny do tzv. rizikové skupiny. Sem patří děti po onkologických onemocněních a s nízkou imunitou.

Očkování proti pneumokoku je už nyní dobrovolné, ale rodiče ho hradí v plné výši.
Jedna dávka vyjde zhruba na 1800 korun a jsou zapotřebí dávky čtyři, tedy 7200 korun. A to je pro některé rodiče mnoho peněz. Vládou včera přijatá novela říká, že toto očkování bude dál dobrovolné, ale vakcína bude plně hrazena ze zdravotního pojištění, což znamená, že rodiče by nestála ani korunu.

V jakém věku a proti čemu se děti očkují
4. den až 6. týden tuberkulóza
od 13. týdne (tři měsíce)záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae typu B, virová hepatitida typu B a očkování proti dětské přenosné obrně Hexavakcína - 1. dávka
4 měsíce
Hexavakcína - 2. dávka
5 měsíců Hexavakcína - 3. dávka
15. měsícspalničky, příušnice, zarděnky, 1. očkování
11.–18. měsícHexavakcína - 4. dávka
21.–25. měsícspalničky, příušnice, zarděnky (2. očkování v odstupu šest až 10 měsíců po 1. očkování)
5.–6. rok
záškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)
10.–11. rokzáškrt, tetanus, dávivý kašel, dětská přenosná obrna (od 12. 3. 09 zrušeno vyhláškou přeočkování proti TBC)
12.–13. rokvirová hepatitida typu B (pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života) – tři dávky v rozestupu 0, 1 a 6 měsíců
13.–14. rokdětská přenosná obrna (přeočkování) pro děti, které nedostaly 5. dávku mezi 10.–11. rokem
14.–15. roktetanus (přeočkování, další vždy po 10–15 letech), pro děti očkované proti tetanu mezi 10.–11. rokem přeočkování až v 25 letech 
 Zdroj: Česká pediatrická společnost