Profesor John McGrath analyzoval údaje od více jak třicet tisíc dětí narozených a vychovávaných po celých Spojených státech a výsledky podle něj byly překvapivé. "Už dlouho je známo, že věk matky je důležitý například s ohledem na riziko Downova syndromu," říká McGrath. "Nyní musíme změnit názor, protože zjišťujeme, že věk otce je neméně významný."

Do studie se dostali otcové ve věku od čtrnácti do šestašedesáti let. Jejich děti procházely kognitivními testy ve věku osmi měsíců, čtyř let a sedmi roků a ty, které se narodily starším otcům, si v nich vedly všeobecně hůře. Podle McGratha toto zjištění dodává váhy dřívějším studiím, které ukazují, že dětem starších otců hrozí zvýšené riziko schizofrenie a autismu.

Čím starší, tím vyšší rizika

Žádnou konkrétní věkovou hranici, od níž by začal pokles, vědci nestanovili - podle nich dochází k "všeobecnému poklesu s věkem". Profesor McGrath si myslí, že se tento fakt dá vysvětlit zhoršujícím se stavem spermií.

"Znepokojuje nás, že se u tvorbě spermií u starších mužů kumuluje více mutací," říká. "Tyto 'chyby' se pak vrší a zvyšují riziko problémů u dětí. Je možné, že se pak tyto vady přenesou do další generace," dodává.

U žen je tomu naopak

Paradoxem je, že když se studie zaměřily na kognitivní výsledky dětí narozených starším matkám, přinesly opačné výsledky. "Potomci starších žen si vedli lépe v obdobných testech, ale to je jednoduše připisováno lepšímu sociálně-ekonomickému postavení žen," říká McGrath.

Výzkum se soustředil na novou analýzu údajů získaných v rámci Collaborative Perinatal Project, jednoho z nejrozsáhlších výzkumů dětí v USA. Jeho výsledky byly zveřejněny v časopise PLoS Medicine.