„Chceme mít děti a také pracovat. Víc jeslí, víc dětí,“ oznamovaly demonstrantky s transparenty ministrům přicházejícím na zasedání vlády. Před budovou Strakovy akademie se ale v mrazivém ránu sešla jen hrstka žen a dětí.

Demonstrantky přinesly dopis adresovaný ministrovi práce Petru Nečasovi (ODS). „Chceme přispět svými expertními znalostmi k vytvoření systému opravdu moderní péče o předškolní děti, která bude v souladu s trendy Evropské unie a bude odpovídat posledním vědeckým poznatkům,“ stojí v dopise.

Česko nepodporuje rodinnou politiku dostatečně

Ve srovnání se zeměmi EU Česko dává na rodinnou politiku málo peněz, podle komisaře Vladimíra Špidly je na desáté příčce odspodu. Z této sumy jde navíc prý pouze zhruba 12 procent na zajištění služeb péče o děti. Třeba v Dánsku je na jesle, školky a pečovatelky vyčleněno 40 procent prostředků.

Podle ženských organizací by Česko mělo splnit záměry EU, jež si stanovila, že by členské státy měly mít do roku 2010 k dispozici nějaký typ zařízení pro 33 procent dětí do tří let a pro 90 procent dětí mezi třemi lety až po věk nástupu do základní školy.

Nečas však tvrdí, že čeští rodiče o jesle nemají zájem. „To ale mluví o jeslích, které jsme znali před 30 lety. My vyžadujeme moderní péči o předškolní děti,“ řekla Lenka Bennerová ze sdružení Fórum 50 %. Podle ní je čtvrtina dětí v mateřských školách ve věku dvou let, což potvrzuje zájem rodičů o možnost dávat děti do jeslí. Těch je nyní podle organizace Gender Studies v celé ČR asi 30. Za uplynulých 15 let jejich počet poklesl o celých 94 procent.