V první řadě je důležité připomenout, že rozdíl průměrné výšky mezi dospělými muži a ženami činí 13 cm. Rodič stejného pohlaví předává dítěti vlohu, která odpovídá jeho vlastní výšce. Rodič opačného pohlaví vlohu pro svoji výšku buď o 13 cm zvětšenou (maminky synům), nebo zmenšenou (tatínkové dcerám).

Jakou vlohu jste předali svému dítěti

Na příkladu vám ukážeme jak takové predispozice k tělesné výšce vypočítat:

K tělesné výšce rodiče stejného pohlaví přičteme výšku druhého rodiče zvětšenou (u chlapců) nebo zmenšenou (u dívek) o 13 cm. Součet poté vydělíme dvěma. Získáme nejpravděpodobnější dospělou výšku dítěte. Rozmezí, do jakého doroste naše dítě s 95% pravděpodobností, získáme, pokud k výsledku přičteme i odečteme 8,5 cm.

Příklad: Tatínek měří 180 cm, Maminka 158 cm. Jakou výšku bude mít syn?

  • 180 + (158 + 13) = 351
  • 351 : 2 = 175,5
  • 175,5 + 8,5 = 184
  • 175,5 − 8,5 = 167

Nejpravděpodobnější dospělá výška syna bude 175,5 cm. S 95% pravděpodobností doroste do výšky mezi 167 a 184 cm.

Přesnější jsou tzv. percentilové grafy

Percentilové grafy nám umožní předpovědět dospělou výšku dítěte přesněji. Tyto grafy vymezují pásma obvyklé tělesné výšky od narození až na práh dospělosti a jsou výsledkem měření tisíců dětí různého věku. Percentilový graf tedy pomůže rodičům porovnat výšku jejich dítěte s ostatními stejně starými dětmi.

Vzhledem k odlišnému průběhu růstu u chlapců a u dívek jsou připraveny pro každé pohlaví zvlášť. Více informací ke grafům včetně grafů samotných naleznete na stránkách http://www.rustovyhormon.cz/ .