„Posláním a cílem nadace Naše dítě je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem, které se ocitly v krizi a obtížných životních situacích, říká Zuzana Baudyšová zakladatelka a ředitelka nadace.

Nadace zajišťuje Linku bezpečí od roku 1994 a grantový projekt Skládačka od roku 2004. Skládačka soustřeďuje individuální pomoc týraným, handicapovaným a dětem ze sociálně slabých rodin. V rámci tohoto programu například finančně podpořili Azylový dům pro matky s dětmi v nouzi v Koclířově a koupili kočárek pro postiženou Kristýnku.

Podnikáme kroky ke změně legislativy ochrany dítěte

„Jsme velmi rádi, že jsme se stali organizací, která poskytuje bezplatné poradenství v oblasti ochrany dětí a rodiny a zároveň rozšiřuje osvětu proti týrání a zneužívání dětí. Rovněž podnikáme důležité kroky ke změně legislativy ochrany dítěte a rodiny v rámci České republiky, ale i Evropské unie,“ dodává Baudyšová.

Nadace spolupracuje s mezinárodní organizací Missing Children Europe, která pomáhá pohřešovaným a sexuálně zneužívaným dětem. Součástí projektu je národní výstražný systém pro náhlé případy pohřešovaných dětí, který pomocí policie a médií pomáhá vyhledávat pohřešované děti.

Psychické a tělesné týrání prožilo v loňském roce 1205 dětí

Projekt Internet Hotline vyhodnocuje oznámení o nebezpečném obsahu šířeném prostřednictví internetu, z nichž závažná postupují k dalšímu šetření Policii ČR. Součástí projektu je mezinárodní spolupráce se zahraničními Hotlines, které předávají oznámení do Čech a naopak.

V období 1. ledna do 31. srpna 2008 Internet Hotline přijal 772 oznámení a z toho 82 sám vyhledal. Z toho bylo předáno policii 429 ohlášení a 230 bylo posláno jiným Internet Hotline do zahraničí.

Psychické a tělesné týrání prožilo v loňském roce 1205 dětí. Jedná se ale jen o případy, o kterých se dozvěděly příslušné úřady. O stovkách dalších zatím statistiky nevědí. V roce 2007 se zvýšil počet o 94 nahlášených případů sexuálně zneužívaných dětí a prostituce na 679 dětí.

Poznatky celosvětových Internet Hotline
18,5%dětí má na internetu zkušenost s někým, kdo byl dospělý a vydával se za dítě
přes 40%
dětí na internetu pravidelně navštěvuje stránky, které jim rodiče zakázali
90%rodičů monitoruje aktivity svých dětí na internetu
více než 50%
dětí přiznává, že monitoring rodičů umí nějakým způsobem obejít
20%dětí se někdy setkalo s někým, koho poznaly na internetu
5%dětí se na internetu seznamuje pravidelně
3500snímků s pedofilní tematikou registovaných organizacích NCMEC v roce 2005
6,5 miliónu
snímků s pedofilní tematikou registrovaných v roce 2008
26,6%dětí bylo na internetu dotázáno na sexualitu nebo sexuální zkušenost
4%dětí bylo na internetu požádáno o svoji intimní fotografii
1,5%dětí svojí intimní fotografii poskytlo
Zdroj: Harris Interactive