Psycholog může úzkostlivé rodiče uklidnit, probrat s nimi postup nácviku a pohovořit o výchově. Často již tato pomoc dokáže zlepšit trénink s ovládáním močového systému," vysvětluje Turbová.

Podle profesora Jana Jandy z pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Motol trápí noční pomočování každé páté dítě ve věku pěti let a každé desáté ve věku šesti let. "Počurává" se sedm procent sedmiletých a pět procent desetiletých školáků. V dospělosti trápí noční pomočování jedno procento dospělých. O enuréze - nočním úniku moči - se hovoří při jednom pomočení měsíčně.

S psychikou souvisí noční pomočování jen v případě, že se objeví u dítěte, které už běžně mělo postýlku celou noc suchou. Jde o takzvanou druhotnou enurézu. Liší se od prvotní enurézy, která v podstatě trápí dítě od narození. Na rozdíl od nedobrovolného úniku moči, který se objevuje pouze v bdělém stavu, toto pomočování nastává vždy jen při spánku.

Na psychickou pohodu dítěte mají vliv především rodiče

Psychickou pohodu dítěte, které má problém s nočním pomočováním, hodně ovlivňuje chování rodičů. Rodiče i další členové rodiny by se měli podle psycholožky chovat klidně, chválit dítě za každý úspěch a podporovat vše pozitivní, co dítě dokáže. Měli by důsledně kontrolovat pitný režim.

"Váznoucí komunikace mezi rodičem a dítětem zhoršuje řešení problému. Rodiče by toto téma měli sami otevřít, povídat si s dítětem a dát mu najevo, že je v tom nenechají samotné," upozornila Turbová.

Noční pomočování se v některých rodinách vyskytuje častěji. Tato potíž je vázána na určité chromozomy, konkrétní gen, který je za enurézu zodpovědný, ale nalezen nebyl. Prvotní enuréza souvisí s pomalejším zráním systémů, které přispívají k udržení moči a včasné signalizaci plného močového měchýře. Pomoci v tom může desmopresin, který se k léčbě používá už 30 let. Jde o český objev, otcem preparátu je inženýr Milan Zaoral.