Znalost cizích jazyků patří k nejkomplexnějším schopnostem, které si člověk během svého života osvojuje. Ale zatímco pro mnohé dospělé je výuka jazyků namáhavá a náročná, pro děti je to jen hra.

"Pro batolata a malé děti neexistují žádné cizí řeči. Melodii, rytmus a strukturu jazyka se učí ještě dlouho předtím, než jsou vůbec schopny mluvit. Že se jedná o "cizí jazyk" se tedy dovídají mnohem později," vysvětluje zakladatelka unikátní metody výuky angličtiny od kojeneckého věku Helen Doronová.

Podle amerických vědců je učení se cizímu jazyku v raném věku tolik úspěšné díky tomu, že do 7 let věku jsou veškeré vjemy související s řečí ukládány do stejné oblasti mozku. Později je tvořena pro každou naučenou řeč jiná síť neuronů, což vyžaduje přepínání mezi jednotlivými sítěmi - a tedy obtíž navíc.

"Navíc čím dříve se děti další jazyk začnou učit, tím lepší je i jejich výslovnost," dodává Doronová.

Výuka jazyků v mateřinkách začíná být standardem

Podle posledních průzkumů je dnes výuka cizího jazyka v mateřinkách považována za standard. Nejčastěji se vyučuje angličtina, s níž je prý dobré začít do pěti let věku dítěte.

"Z našich zkušeností můžeme potvrdit, že předškolní věk je pro výuku jazyků ideální. Děti se další jazyk učí mnohem snáze než v pozdějším věku. Nespojují si výuku s dalším školním předmětem a nemusejí se ho biflovat, aby dostaly dobré známky," doplňuje Irena Dominiková, ředitelka The Bell School.

Lektor jazyků by měl mít nejen výbornou znalost jazyka, ale také ovládat psychologii dítěte předškolního věku. Pokud navíc dokáže dítě zaujmout, pak mohou být rodiče opravdu spokojeni.