Matky, které v těhotenství používaly mobilní telefon, v 54 procentech případů hlásily u dětí takové potíže, jako je hyperaktivita či emoční problémy. Na zvýšení rizika stačilo používat mobil dvakrát až třikrát denně. Stejným rizikem je nechat používat mobilní telefon dítě mladší sedmi let.

Výsledky studie, která sledovala 13 000 žen, jsou považovány za obzvláště významné, protože profesorka Leeka Kheiftsová z Kalifornské univerzity, která je spoluautorkou studie, patřila do tábora skeptiků odmítajících tvrzení, že mobilní telefony představují jakékoliv riziko.

Před zahájením studie v jedné ze svých prací napsala, že neexistuje důkaz "o jakémkoliv negativním zdravotním dopadu" mobilů. Nyní ale spolu se třemi dalšími autory došla k závěru, že zřejmě existuje spojení mezi vystavením mobilnímu telefonu a poruchami chování.

Příčinou problémů patrně není radiace

Vědci nicméně soudí, že příčinou patrně není radiace a hledají jiná možná vysvětlení. Například to, že pokud matka během těhotenství tráví hodně času telefonováním, je pravděpodobné, že v tomto vzorci pokračuje i po narození dítěte a nevěnuje mu tolik času, kolik by potřebovalo.

Studie tak navazuje na zjištění ruských odborníků, kteří došli k závěru, že ohrožení z mobilních telefonů "není o mnoho vyšší než riziko, jaké pro zdraví nenarozených dětí představuje tabák nebo alkohol".