„Dnes se často a rádo lamentuje nad tím, jak děti tráví moc času u televize a internetu. Jak málo se hýbou. Dobře vedený a s citem vybraný tábor může toto pomoci napravit,“ říká psycholožka Soňa Hermochová s tím, že pobyt na táboře s vrstevníky má pro každé dítě velký význam. „Umožňuje hlubší vzájemné poznání. Navázání přátelství.“

Podle Hermochové jsou tábory výbornou příležitostí k seberozvoji dítěte. Jsou také předpokladem přirozeného uvolnění z vazeb na rodinu a získávání potřebných zkušeností ve vztahu s lidmi. „Tyto aspekty jsou důležité v budoucnu při osamostatnění jedince, hledání vhodných přátel a osobního zázemí,“ dodává psycholožka.

Vysoká cena nezaručuje kvalitu

Kritériem, podle kterého rodiče tábory vybírají, je obvykle cena. V případě levnějších táborů zaplatíte 800 až 2000 korun za týden. U těch dražších se mohou částky vyšplhat až na 10 tisíc korun, často u výjezdů do zahraniční.

„Vysoká cena ale není vždy zárukou kvality. Je-li tábor malý a levný, ještě neznamená, že nemá pestrý program či odpovídající zázemí. Pořadatelé mohou totiž získat dotaci od ministerstva či krajského úřadu. Pak stanoví nižší cenu,“ upozorňuje Libor Bezděk, ředitel Domů dětí a mládeže hl. města Prahy.

Podle něj jsou tábory určeny zejména dětem od 6 do 15 let. „Některé pobyty jsou však otevřeny i mládeži do 18 let. Věková hranice bývá vyšší třeba u táborů sportovních.

Za trend lze bezesporu označit velký nárůst táborů, které jsou tematicky inspirované filmy nebo fantasy literaturou,“ popisuje dále Bezděk.

Romantika stanových táborů stále láká

Stálý zájem je ale i o nejstarší tradici u nás i ve světě - skautské tábory, které jsou až na výjimky stanové. Proti těm s kamennými základnami a chatičkami s veškerým komfortem nabízejí obvykle dětem více dobrodružství, přírody a zážitků. Klasický podsadový stan, který byl použit poprvé někdy roku 1913, je dokonce českým vynálezem. Velmi oblíbené jsou také indiánská tee-pee. Za deště se do tee-pee o výšce sedmi metrů vejde i 40 dětí.

Za skautský tábor dvoutýdenní zaplatíte 2500 korun, za třítýdenní kolem 3500 korun.

Poznejte vedoucí

Patrně nejbezpečnější tábor pro vaše dítě bude ten, kde znáte jeho vedoucí. Tuto podmínku splňují tábory pořádané organizacemi, do jejichž kroužků vaše dítě dochází.

„Rozhodnete-li se dítě poslat na některý tábor poprvé, je vhodné zjistit, zda vedoucí absolvovali školení doporučená ministerstvem školství, věnovat pozornost pořadateli a jeho ochotě poskytnout vám veškeré informace, které budete vyžadovat,“ vysvětluje Bezděk a doplňuje, že je rovněž dobré, aby rodiče zajistili, aby dítě jelo alespoň s jedním kamarádem. „Předejdete tak částečně jeho smutku po domově.“

Kde hledat

www.e-skaut.cz - Kompletní databáze skautských oddílů, které pořádají tábory.

www.dobrytabor.cz - Info servis dětské organizace Pionýr. Linka pro rodiče: 222 247 529.

www.volnycaspraha.cz - Adresář organizátorů táborů, informace o příměstských táborech.

http://taboryprodeti.cz - Pestrá nabídka táborů. www.tabornici.cz Stránky České tábornické unie. Pořádá tábory, jejichž hlavní myšlenkou je vztah k přírodě. Děti se naučí základům horolezectví, zdravovědy či trampingu.

www.mitkamjet.cz - V Praze je dětem i rodičům k dispozici brožura Mít kam jet; obsahuje nabídku táborů organizovaných pražskými domy dětí a občanskými sdruženími.

www.woodcraft.cz - Tábory ve volné přírodě Ligy lesní moudrosti.