Vědecká skupina z univerzity v kanadském Edmontonu zjistila, že děti, jejichž strava obsahovala patřičné množství ovoce, zeleniny, bílkovin a vlákniny, byly ve srovnání s vrstevníky, kteří tak zdravě nejedli, úspěšnější ve školních testech.

Vedoucí skupiny Paul J. Veugelers řekl, že ačkoli se běžně předpokládá, že kvalitní strava je pro školní výsledek důležitá, bylo na toto téma provedeno málo výzkumů. Veugelersův tým se zaměřil na víc než 4500 žáků pátých tříd, kteří se zúčastnili studie o vlivu životního stylu na školní úspěšnost. 19 procent z nich propadlo v testech základních znalostí.

Při rozboru výsledků se eliminoval vliv příjmu rodičů, druhu školy a pohlaví a zjistilo se, že čím kvalitnější strava, tím menší riziko propadnutí v testu. Strava byla posuzována z hlediska kvality, přiměřenosti a pestrosti.

Veugelers poukázal na to, že dosavadní studie o školní úspěšnosti se zaměřily spíš na to, zda děti jedí snídaně a netrpí hlady. "Naše studie znalosti rozšiřuje a ukazuje, že výkon ve škole souvisí s celkovou kvalitou stravy. Ukazuje, že je třeba věnovat pozornost její skladbě po celý den a nejen tomu, zda dítě snídá," řekl Veugelers.