Studie, kterou realizovala Mary Casertová z oddělení pediatrie Rochesterské univerzity nedaleko New Yorku na vzorku 169 dětí ve věku od pěti do deseti let, ukázala, že stres rodičů způsobuje, že děti stále častěji trpí různými nemocemi, především infekcemi provázenými vracející se horečkou.

Američtí vědci monitorovali zdraví dětí tři roky a jasně dokázali souvislost mezi stresem a zdravotním stavem dětí. Četné studie dosud ukazovaly, jaký vliv má zejména trvalý stres na fyzický a psychický stav člověka, dosud se však nezkoumalo, jaké nepřímé účinky má na jeho blízké osoby.

Tým Mary Casertové se proto rozhodl testovat nepřímý vliv stresu na druhé, na ty, které jsou nejbezbrannější. Požádal rodiče, aby pozorně sledovali zdravotní stav svých dětí a zaznamenávali jej. Sami rodiče byli každého půl roku podrobně testováni psychologem, aby zjistil, nakolik je u nich rozvinut strach a stres. Míra jejich stresu byla bodována. Každý bod stresu rodičů navíc znamenal o 40 procent vyšší nemocnost jejich dětí v průběhu jednoho roku. Na základě krevních testů se prokázalo, že byl oslaben i imunitní systém dětí.

Tyto výsledky vedou k nepochybnému závěru: rodiče by měli zvládat vlastní stres či přinejmenším nevystavovat děti jeho projevům. Získají tím nejen ti velcí, ale i ti maličtí, kteří žijí po jejich boku.