Spolehlivou informaci o růstu podává takzvaný percentilový graf. Percentil růstu ukazuje, kde se dítě nachází se svou výškou v populaci ostatních dětí přibližně stejně starých. V praxi má percentilový graf uprostřed čáru, která značí padesátý percentil. Padesátý percentil zaznamenává nejčastější hodnotu výšky dětí v české populaci.

Důležitými body pro lékaře jsou obvykle třetí a sedmadevadesátý percentil – je to rozmezí hodnot, v němž se nachází většina dětské populace. Jen 3 % dětí jsou menší a 3 % větší, než je rozpětí od 3. do 97. percentilu.

Když je dítě příliš malé

Pokud růst dítěte spadá pod třetí percentil je nutné se zamyslet nad příčinou malé výšky dítěte. Tou může být nějaké onemocnění – právě začínající nebo už probíhající (chronické), jež je třeba důkladně léčit. Některé děti ale netrpí žádnou nemocí, a přesto jsou drobnější než jejich vrstevníci. V takových případech je malý vzrůst zapříčiněn většinou nedostatečnou produkcí růstového hormonu (RH) nebo jiným hormonálním problémem souvisejícím s růstem.

Může pomoci růstový hormon

Mnohé poruchy růstu lze léčit růstovým hormonem. V první řadě je tedy nutné sledovat percentilový graf a podle něho určovat vhodnou léčbu a následně úspěšnost léčby.

Při úspěšné léčbě růstovým hormonem se zvyšuje tempo růstu, dítě dohání své vrstevníky a postupuje do vyššího percentilu. Naopak při zpomalení růstu například v důsledku nemoci nebo nedostatku růstového hormonu percentilové umístění klesá.

Náležitá tělesná výška není nezbytným předpokladem úspěšného a šťastného života, ale u mnohých lidí může být nedostatečný vzrůst například příčinou psychických problémů. Nelze proto tento problém bagatelizovat. Více informací na http://www.rustovyhormon.cz .