Tou prošla i první česká superstar Aneta Langerová. „V šesti letech, kdy mě maminka se sestrou přivedly ke klavíru, jsem začala chodit do základní umělecké školy,“ vypravuje Aneta. „Ale u klavíru jsem v lidušce vydržela jen krátce. Uchvátila mě totiž kytara a zpěv. Kromě hry na kytaru jsem pak zpívala jak ve sboru, tak sólově při vystoupeních v kulturním středisku v Říčanech,“ dodává.

Nejprve přípravka

Základní umělecké školy (ZUŠ) jsou jak státní, tak soukromé. V obou typech se výuka uskutečňuje v hudebních, tanečních, výtvarných a literárně-dramatických oborech.

Rodiče se často domnívají, že mohou děti do ZUŠ přihlásit v kterémkoli věku. To však není úplně pravda. Na rozdíl od agentur či kulturních center neposkytují totiž ZUŠ zájmové, ale ucelené školní vzdělání, které vychází z osnov vydaných ministerstvem školství. Dítě musí v ZUŠ projít jednotlivými stupni studia. Je to stejné jako třeba na základní škole.

Samozřejmě je ale možné, aby se o studium ucházely i starší děti, které chtějí nastoupit rovnou do I. stupně, přednost ale dostávají vždy ty, které studují už od přípravky. Ta je určena pro žáčky ve věku od 5 do 6 let.

Studium I. a II. stupně je pak ukončováno zhruba v 18 letech věku a studenti se během něho věnují již hře na konkrétní hudební nástroj. Rozšířené studium je určeno pro dospělé.

Půlroční školné do dvou tisíc

Výuka probíhá jednou týdně po dobu 45 minut. Žáci ale ještě v rámci oboru mohou hrát ve školním orchestru či zpívat ve sboru.

Aby mohlo dítě začít navštěvovat ZUŠ, musí absolvovat do přípravky hudebního oboru talentové zkoušky. Konají se v období května a června a organizuje si je každá škola sama. Při přijímání pětiletých a šestiletých dětí se zjišťuje jejich muzikálnost a smysl pro rytmus.

Je-li dítě přijato, je nutno počítat s pololetními poplatky. Studium v ZUŠ je totiž poskytováno za úplatu. Výše poplatků se odvíjí od vyhlášky o základních uměleckých školách. Půlroční školné se jak na státních, tak soukromých ZUŠ pohybuje zhruba do 2 tisíc korun; na soukromých není horentně vyšší proto, že dostávají stejnou státní dotaci jako školy veřejné.

Užitečné weby

A jak se zorientovat? Například v Brně je v současnosti kolem 11 ZUŠ zřizovaných Jihomoravským krajem a několik uměleckých škol soukromých. V Praze je celkem 28 magistrátních, 2 obecní, 2 církevní a 4 soukromé ZUŠ. Odmítnou většinou jen děti, u nichž posoudí, že nemají vůbec žádné hudební či výtvarné cítění.
Při hledání vhodné ZUŠ by vám mohly pomoci následující webové adresy: www.atlasskolstvi.cz/searchzs.asp?nDepartmentID=201 (Databáze pražských a brněnských základních uměleckých škol) nebo www.icm.cz (odkaz volný čas).

Obory v ZUŠ

Hudební obor Nabízí výuku hry na klavír, varhany, keyboard, akordeon, housle, violoncello, kytaru, mandolínu, banjo, zobcovou a příčnou flétnu, bicí, saxofon. Taneční obor Zaměřuje se především na současný tanec. Výtvarný obor Žáci se seznamují s keramikou, prací na hrnčířském kruhu, s technikami textilními, grafickými a olejomalbou. Literárně-dramatický obor Zaměřuje se na kulturu projevu, rozvíjení slovní zásoby a vytříbený vkus v literatuře.

Prodejny a bazary www.organservis.cz www.prima3w.cz www.muziker.cz www.cmias.cz www.eshop.kytary.cz

Ceny nástrojů:

  • Klasická kytara do 1000 Kč
  • Housle okolo 2500 Kč
  • Příčná flétna okolo 4500 Kč
  • Akordeon okolo 25 000 Kč
  • Pianino okolo 100 000 Kč
  • Digitální piano okolo 17 000 Kč
  • Saxofon okolo 14 000 Kč

Žádané konzervatoře

Po absolvování ZŠ se mohu děti hlásit na konzervatoře. Studium je víceleté a zakončené maturitou. Pražská konzervatoř www.prgcons.cz Konzervatoř J. Ježka v Praze www.kjj.cz Konzervatoř Brno www.konzervator.brno.indos.cz Konzervatoř České Budějovice www.konzervatorcb.cz Janáčkova konzervatoř v Ostravě www.jko.cz