Kurz angličtiny www.mingoville.cz je navržen velmi zábavnou a hravou formou a využívá nejnovější pedagogické poznatky. Během celé výuky jsou děti neustále vystaveny mluvené angličtině, což vede k rychlému zlepšení výslovnosti.

Mingoville je virtuální městečko obydlené pelikány. Žije zde i rozvětvená rodinka Pinkeltonů. Každá z postaviček má svou úlohu při výuce angličtiny. Povolání nebo pozice v rodokmenu jsou vázány na soubor slovíček. Postavičky pelikánů je pak dětem velmi zábavnou a sugestivní formou představí.

Pelikáni slouží i jako průvodci úkoly, které na děti čekají. Děti s nimi mohou vyplňovat různé kvizy, omalovánky nebo si nahrát písničku a publikovat ji.