Programy vycházející z těchto zjištění, jejichž cílem je vymýtit nadváhu a obezitu u dospívajících dívek, by měly baculkám především pomáhat, aby na sebe pohlížely s větší shovívavostí, zlepšovaly své stravovací návyky a více se hýbaly. Tak to alespoň podle agentury Reuters vidí spoluautorka studie Adina R. Lemeshowová.

Výzkumu se účastnilo po dva roky 4446 dívek ve věku od 12 do 18 let. Všem byla položena otázka, na jakou příčku desetistupňového společenského žebříčku by se zařadily, přičemž na nejnižší příčce stálo "lidé ve vaší škole, které nikdo nerespektuje a nikdo o ně nestojí" a na nejvyšší "lidé ve vaší škole, jichž si všichni váží a stojí o jejich přátelství".

Za průměrné se označilo 7,7 procenta dotázaných, zatímco pouhá čtyři procenta dívek se přiřadila na čtvrté místo nebo ještě níž.

"Pro tahle děvčata (snažící se vyvarovat se obezity) by byly prospěšné programy zaměřující se na osobní obratnost a schopnost čelit společenským problémům," míní Lemeshowová.