Podle studie odborníků z Minnesotské Univerzity začíná materialismus propukat asi v osmi až devíti letech, ve dvanácti až třinácti letech dosahuje maxima a v osmnácti letech zase mírně klesá. Všechna tato věková období jsou poznamenána znaky souvisejícími se sebevědomím, které prudce klesá na počátku adolescence a roste naopak na jejím konci.

"Míra materialismu u teenagerů je přímo řízena sebevědomím. Když sebevědomí klesá ve chvíli, kdy dítě vstupuje do adolescence, materialismus dosahuje maxima. Poté během pozdní adolescence, když sebevědomí nabývá opět na síle, materialismus zase ztrácí na síle," tvrdí hlavní autorka studie profesorka Deborah Roedderová Johnová.

Když její tým podal sledovaným teenagerům pozitivní zpětnou vazbu o tom, jak dobře jsou vnímáni v kolektivu, materialistický přístup značně klesl především u věkové skupiny dvanácti až třináctiletých.

"Zatímco vrstevníci a reklama mohou stále ovlivňovat teenagery, materialismus přímo souvisí se sebevědomím," dodala profesorka Johnová. Rodiče by podle ní u svých dětí měli budovat zdravé sebevědomí. Ušetří si tím sami výdaje z rodinného rozpočtu za drahé zbytečnosti.