Prozatím léčba zraněných dětí stojí peníze pojišťovnu, od nového roku ale část nákladů ponesou i rodiče. Za návštěvu lékaře se bude platit 30 korun, za den v nemocnici 60 korun a za pohotovost 90 korun. Platit se bude také 30 korun za položku na receptu.

Hyperkinetická porucha byla poprvé definovaná před 67 lety a za tu dobu se už několikrát přejmenovala. Je známá pod pojmy lehká dětská encefalopatie, minimální mozková dysfunkce nebo porucha pozornosti. "Jde o "neurovýchovnou" poruchu, způsobenou částečně geneticky a biologicky, ale dílem ovlivněnou výchovou a stresem. K poruše často dochází u dětí, jejichž matky v těhotenství braly drogy, pily alkohol nebo kouřily, " uvádí Eva Malá z neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v aktuálním čísle časopisu Lékařské listy. 

Děti mívají problém udržet pozornost, třeba ve škole, proto se dostávají do potíží. Přestože mohou být velmi inteligentní, mnohdy nedokončí ani střední školu. V 70 až 80 procentech nastupují na nekvalifikovanou práci. Více než 60 procent z nich podle Malé v době dospívání kouří, pije alkohol, experimentuje s drogami a střídá sexuální partnery.

Porucha se dá léčit, ale musí být správně diagnostikována

Dítě musí užívat léky a zároveň se podrobit psychoterapii. Doporučuje se kombinace arteterapie, muzikoterapie a dramaterapie, tedy terapie malováním, zpěvem a hraním divadla. Důležitá jsou rodinná sezení a nácviky schopností a koncentrace pozornosti.

Lékařka zdůrazňuje nutnost týmové spolupráce mezi dětským psychiatrem, psychologem, pedagogem a výchovným poradcem. V ČR takové týmy podle ní moc nefungují. "Mnoho dětí tak uvízne v síti pedagogicko-psychologických poraden bez návazné spolupráce resortu školství a zdravotnictví," píše Malá.

Na světě má s diagnózou hyperkinetické poruchy zkušenost asi tři až šest procent populace.

V odborné literatuře se uvádí, že přibližně třetina hyperaktivních lidí časem dozraje a jejich dysfunkce se upraví, třetina dokáže svůj handicap kompenzovat například prací, v níž jsou velmi úspěšní. Zbytek patří do skupiny ohrožené sociálně patologickými jevy. Jsou mezi nimi alkoholici a závislí na drogách, ale i násilníci a zloději.