S alkoholem experimentují více chlapci než dívky, pivo si alespoň jednou týdně dá 35,6 procenta patnáctiletých chlapců a 20,5 procenta dívek stejného věku. Na druhém místě v pomyslném žebříčku obliby je víno. Jednou nebo vícekrát týdně se ho napije shodně deset procent dívek i chlapců. Destiláty jsou více oblíbené u hochů než u děvčat, k jejich ochutnání minimálně jednou týdně se přiznalo deset procent chlapců a 6,5 procenta dívek. 

V ČR je spotřeba alkoholu na obyvatele téměř o třetinu vyšší v porovnání s USA. Nicméně zatímco české děti si oblíbily pivo, Američané daleko více holdují tvrdému alkoholu. 

Občasné požití alkoholu zvyšuje riziko poškození jater

Podle lékařů má alkohol velmi nepříznivé důsledky na dětské tělo. I při občasném požití alkoholu se zvyšuje nebezpečí, že se poškodí játra nebo nervový systém. V nižším věku také hrozí rychlejší návyk. Sklon k závislostem je podle odborníků ze 40 až 60 procent dědičný, ale to, jestli člověk začne chronicky pít, záleží také na výchově a prostředí, v němž dítě vyrůstá. 

Údaje o tom, kolik mladistvých v České republice pije alkohol alespoň jednou týdně nebo častěji (údaje byly shromážděny loni na vzorku 4782 mladistvých a jsou součástí mezinárodní studie HBSC).

11 let (%) 13 let (%) 15 let (%)
pivo chlapci 9,1 15,0 35,6
dívky 3,7 9,9 20,5
všichni 6,4 12,5 28,1
víno chlapci 2,2 5,1 10,0
dívky 0,4 4,4 9,6
všichni 1,3 4,7 9,8
destiláty chlapci 1,2 3,5 10,2
dívky 0,1 2,3 6,5
všichni 0,7 2,9 8,4