Země, v nichž je úmrtnost na úrazy a četnost úrazů velmi nízká, toho podle Šteflové dosahují díky dobře organizovanému systému prevence úrazů. "Znalost všech okolností úrazů je důležitá pro omezování a předcházení vzniku těchto nežádoucích příhod a rovněž pro nastavení preventivních opatření," vysvětlila. 

Šteflová ocenila, že v posledních letech se daří díky řadě aktivit mírně snižovat úmrtnost dětí v důsledku úrazů. Česko zpracovává národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017. Jednou z aktivit na snížení úrazů je každoroční celostátní kampaň Národní dny bez úrazů, která začala v pondělí a potrvá týden. 

Snížená viditelnost dětí je častou příčinou úrazů

Součástí letošní kampaně je akce "Vidíš mě", která se zaměřuje na využívání reflexních prvků na oblečení a dalších předmětech. Je určena především školákům a měla by zvýšit jejich bezpečnost v dopravním prostředí. Snížená viditelnost je totiž příčinou úmrtí chodců při dopravní nehodě v obci v 50 procentech případů, mimo obec dokonce v 80 procentech. Vidět a zejména být viděn je proto klíčovou zásadou bezpečného pohybu chodců, cyklistů i řidičů. 

Podle údajů WHO tvoří dopravní nehody ve státech OECD v průměru 41 procent všech usmrcení v důsledku úrazu dětí do 14 let. Utonutí je příčinou úmrtí v 15 procentech, popáleniny v sedmi, pády ve čtyřech a otravy ve dvou procentech. Jedno procento úmrtí v důsledku úrazů je způsobeno zraněním střelnou zbraní.