Předčasný nástup pohlavní dospělosti se tedy týká především dívek. Podle britských expertů vstupují do puberty běžně až po desátém roce života, ale ty obézní v předškolním věku již v devíti letech. A dřívější pohlavní zralost také souvisí s rizikovým chováním, takové dívky začnou dříve pít alkohol a mají také časnější pohlavní styk.

Předčasná puberta však ohrožuje rovněž zdraví v pozdějším věku. Podle Britů dívky, jež začaly pohlavně dospívat již v devíti letech, mají častěji různé typy rakoviny, především pak rakovinu prsu.

Příčinou předčasného nástupu pohlavního dospívání je patrně hormon leptin, který se vytváří právě v tukové tkáni.