České děti jsou na tom podle výsledků dokonce lépe než ty v Německu, Rakousku, Británii nebo USA.

Ze šesti sledovaných kritérií si vedlo nejlépe ve zdraví, vzdělávání a chování, ve kterých skončilo v první desítce. Na 11. místě je ČR v otázce materiálního zajištění dětí. Nejhůře jsou prý na tom české děti ve vztazích v rodině a s vrstevníky. Čeští nezletilí podle zprávy také sami hodnotí své životní podmínky hůř než děti ve většině ostatních států.

Výsledky podle autorů zprávy svědčí o tom, že neexistuje žádná zjevná souvislost mezi situací dětí a výší hrubého domácího produktu na obyvatele v jednotlivých státech. Výsledky ale nemusí být vzhledem ke kulturním zvyklostem v jednotlivých zemích úplně srovnatelné.

Čeští nezletilí většinou odpověděli, že své zdraví považují za spíše dobré, že celkově jsou se svým životem spíše spokojeni, ale že do školy zvlášť rádi nechodí. V podotázkách k celkové spokojenosti se od ostatních odlišili hlavně malí Japonci, z nichž se 30 procent cítí osamoceno, zatímco v ČR a jinde má tento pocit méně než deset procent dětí.

"Pravdivým měřítkem úrovně národa je to, jak dobře se stará o své děti - jejich zdraví a bezpečí, jejich materiální zajištění, jejich vzdělání a zapojení do společnosti, také o jejich pocit, že jsou milovány, oceňovány a že jsou součástí rodiny a společnosti, kde se narodily," zdůraznili odborníci Výzkumného centra dítěte UNICEF se sídlem v Římě.