"U malých dětí dochází nejčastěji k opařeninám politím vařící vodou, polévkou nebo kávou, a kontaktním popáleninám např. chycením se žehličky, trouby apod. Starší děti si hrají na pyrotechniky a zraní se doma vyrobenými třaskavinami." říká Marie Melicharová, vrchní sestra Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno.

Základy první pomoci

"V první řadě je nutné odstranit příčinu popálení," radí MUDr. Šárka Stiborová z Kliniky popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno. "Následovat by mělo ochlazení popáleného místa v ideálním případě proudem vody, eventuálně čistou látkou namočenou ve studené vodě," pokračuje Stiborová.

Prioritu při ochlazování má hlava, ruce a genitálie. V žádném případě není naopak vhodné chladit oblast hrudníku a břicha. Velmi nevhodné je aplikovat na poraněnou plochu jakékoliv krémy nebo jiné látky, které pouze ztíží posouzení závažnosti popáleniny v nemocnici. Ke správnému hojení rány je nejdůležitější chlazení v prvních 20 minutách po úrazu. Následovat by měl rychlý transport dítěte do nemocnice, kde se ho ujme odborný lékař.

Existují dva druhy léčby popálenin

 V současné době se na českých specializovaných pracovištích používají především dva způsoby léčení popálenin.

 Sulfonamidové krémy se aplikují na ránu denně. Převazům, které jsou pro dítě velmi bolestivé a traumatické, předchází koupel v hypermanganovém roztoku. Závažné popáleniny  se proto převazují v narkóze a často denně, což je pro dětský organizmus velmi zatěžující. Celková léčba tohoto typu může trvat až 14 - 21 dní.

Druhou možností je přípravek  AQUACEL Ag s technologií vláken Hydrofiber, která využívá k hojení ionty stříbra. Protože má vysokou absorpční schopnost, není nutné ránu často převazovat, dítě je zabaleno jednorázově a může jít brzy do domácího ošetřování. Průběžně pak dochází do nemocnice  pouze na  kontroly.

AQUACEL Ag uzamkne škodlivé bakterie

AQUACEL Ag jsou sterilní netkané krycí polštářky, které se při kontaktu obvazu s výpotkem v ráně změní v chladivý gel. Ten vytváří vlhké prostředí v ráně a zároveň minimalizuje maceraci okolní kůže. Popálenina překrytá tímto gelem má optimální podmínky pro rychlé hojení a regeneraci. Stříbro úspěšně ničí velké množství nejrůznějších mikroorganismů v ráně, a tak chrání popálený povrch těla před možnou infekcí, která by jinak mohla výrazně komplikovat a prodlužovat hojení popáleniny.

Vlhký gel, který se tvoří po přiložení na očištěné popálenině, příjemně chladí a tím výrazně zmírňuje bolest. To vytváří psychickou pohodu malého pacienta způsobenou téměř nulovou potřebou převazovat ránu a snižuje potřebu léků tišících bolest, které jsou pro dítě velkou zátěží.

O AQUACELU Ag lékaři často ani netuší

Velkým problémem je ovšem nedostatečná informovanost lékařů v menších a nespecializovaných nemocnicích,  kde s AQUACEL Ag zatím často nezačali pracovat. Jednou z možností tedy zůstává zakoupení zdravotnického prostředku AQUACEL Ag ve specializované lékárně, po dohodě s ošetřujícím lékařem.