Nedostatek vody v těle způsobuje problémy, které vedou k poklesu duševní i fyzické výkonnosti člověka. Kromě žízně se lidé cítí malátní, vysychají jim sliznice a mívají bolesti hlavy. Objevit se mohou i oběhové a psychické potíže.

Lidem, kteří pracují v mimořádném horku, by jejich zaměstnavatelé měli zajistit takzvané ochranné nápoje - sem patří iontové nápoje či minerální vody. Při náročnějších činnostech je totiž potřeba doplňovat kromě vody i vitaminy, minerály a další potřebné látky. Podnik by měl výběr vhodných nápojů projednat se závodním lékařem.

Podle zákoníku musí zaměstnavatel zajistit na pracovišti takové podmínky, aby lidé mohli práci bezpečně vykonávat. Ve vedrech by se neměly provádět namáhavé a rizikové práce. Mezi účinná opatření, která sníží dopady horka, patří změna organizace práce a místa činnosti či jiné rozvržení pracovní doby.

Odborníci doporučují zaměstanvatelům, aby upřednostňovali vody sycené - tedy perlivé. Nesycené vody bývají prý skladovány a distribuovány nevhodným způsobem. "Z minulosti jsou známy případy, kdy kvalita balené vody v uzavřeném obalu nebyla vyhovující ani v době před uplynutím doby použitelnosti," uvádí na svých stránkách Ministerstvo  práce a sociálních věcí.

Co říká zákon
**Jak vyplývá z ustanovení § 133a odst. 3 zákoníku práce, na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům ochranné nápoje a toto ustanovení je de facto ve smyslu odst. 7 citovaného § 133a Zákoníku práce prováděcím předpisem, jež stanoví rozsah a podmínky poskytování ochranných nápojů.
**Poskytování ochranných nápojů platí v horkých provozech a na venkovních pracovištích a při obsluze venkovních strojů včetně dopravních prostředků, jejichž kabiny nejsou vybaveny účinným klimatizačním zařízením, jestliže teplota vzduchu na pracovním místě po dobu přesahující polovinu směny se rovná nebo je vyšší než 28 st. C a na pracovištích s teplotou 4 st. C a nižší.
**Zaměstnavatel je povinen v horkých provozech a na venkovních pracovištích poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje v množství odpovídající nejméně 70 % tekutin ztracených za směnu potem a dýcháním. Na pracovištích v chladu je zaměstnavatel povinen poskytovat teplé nápoje alespoň v rozsahu půl litru za směnu.
**Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat cukr. Záleží především na zaměstnavateli samotném, jak vyhodnotí na svém pracovišti rizika a jaké množství určí pro zaměstnance za směnu. Přitom by měl tuto otázku konzultovat s hygienikem, který u něj provádí zařazování zaměstnanců do pracovních kategorií, případně s lékařem závodní preventivní péče.
**Náklady, které vynaložil zaměstnavatel na poskytování nápojů na pracovištích, může uplatnit v prokázané výši jako odpočet od základu daně a zahrnout je mezi výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů v souladu s § 24 odst. 1 písm. j) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
**Prostory, kde se nápoje vydávají stejně jako nádoby, v nichž se skladují, musí být trvale udržovány v čistotě a musí odpovídat hygienickým požadavkům.