Na základě zkoumání údajů o téměř 140 tisících lidí dospěli vědci k závěru, že slabý stisk ruky bývá spojen s vyšším rizikem infarktu, mrtvice a předčasné smrti.

S použitím zařízení zvaného úchopový dynamometr měřili vědci sílu stisku ruky u 139 691 lidí ve věku mezi 35 a 70 lety, kteří žili v 17 hospodářsky i kulturně odlišných zemích.

Zdraví účastníků pak bylo sledováno ještě další čtyři roky. Během té doby zemřelo 3379 z nich.

Poté, co se vzaly v potaz vnější faktory jako věk, postavení v zaměstnání či konzumace alkoholu a tabáku, vědci zjistili, že každé snížení síly stisku o pět kilogramů zvyšovalo o 16 procent riziko úmrtí z různých příčin. Zároveň pokaždé rostlo o devět procent riziko mrtvice a o sedm procent riziko infarktu.

Podle studie by test síly stisku mohlo být rychlým a laciným nástrojem pro lékaře, kteří se snaží včas odhalit pacienty s vyšším rizikem srdečních potíží a předčasné smrti.

Výzkumníci ale přiznali, že si nejsou jisti, zda by trénink zvyšující sílu stisku měl vliv na zdraví srdce a na omezení rizika smrti. „Je třeba provést další výzkum, aby se zjistilo, co určuje sílu stisku, zda může být udržitelně zvýšena, a pokud ano, jaké jsou zdravotní důsledky,“ řekl doktor Darryl Leong z McMaster University v Kanadě.