Toto životní období se dlouho vnímalo pomocí různých stereotypů a vžil se pro něj i název krize středního věku. Skutečně ne vždy se jedná o krizi, ale často jen o určité změny. Jelikož střední věk automaticky nemusí znamenat něco špatného pro danou osobu, jako daleko přesnější se jeví pojmenování "přechod".

Stereotypní gesta

O jaké stereotypy se jedná? Dojde-li skutečně ke krizi, projevuje se u žen i mužů, avšak u obou pohlaví jiným způsobem. Obvykle se jedná o nevhodná či nepraktická (a přitom nemalá) rozhodnutí. Muži si povětšinou, když to na ně dolehne, touží dokázat, že za něco stojí. Koupí si tedy drahý sporťák. Přitom je to vlastně jen gesto.

U žen zase není neobvyklé přehodnocování veškerých vztahů a závazků, což může vést například k unáhlené výpovědi nebo opuštění manžela či partnera. I své děti mohou začít vnímat jinak.

Slovo "krize" skutečně často nesedí. Také odborníci na duševní zdraví upozorňují, že se sice může jednat o období skutečně těžkých depresí, ale zároveň to pro někoho může být doba úspěchů a životního i profesního růstu.

Nezáleží na přesném věku, ale okolnostech

Termín krize středního věku se však stále běžně používá a této problematice je věnována značná pozornost - a rozhodně to není fenomén jen posledního desetiletí. Tzv. krize středního věku není žádná oficiální diagnóza a je zcela individuální, kdy a v jaké míře se projeví. Většinou postihuje jedince mezi 37 až 50 a více lety.

Důležité je, že bez ohledu na to, jak tomu říkáme (zda krize nebo přechod), objevuje se takřka vždy kolem významných životních událostí, se kterými zvyšující věk někdy souvisí jen nepřímo. Může to být smrt rodičů, kdy si člověk uvědomí blížící se stáří a vlastní smrtelnost, kulatiny nebo moment, kdy nejmladší dítě odjede pryč studovat vysokou školu.

Normální fáze života

Lze tuto skutečnost vnímat také tak, že se zkrátka jedná o normální životní etapu, o dobu změn. Životní struktura, v jejímž středu je rodina a práce, ale pro někoho také náboženství nebo ekonomické postavení, je pouze jednoduše rozdělena na několik fází. Při dosažení středního věku tedy každého čeká jen běžný přechod do další životní etapy.

Změna přístupu

Lidé mohou i podvědomě změnit své cíle a priority. Žena v domácnosti se začne vzdělávat a hledat si vysněnou práci, na kterou dříve neměla čas. Muž najednou začne vařit nebo se zajímat o umění a více se starat o děti. Čili se dostane více do kontaktu s ženským světem. Žena začne toužit být více nezávislá - babičky pak kupříkladu nechtějí vnuky pohlídat vždy, když je někdo požádá.

Deprese a co s ní

Ne každý se se vším umí vypořádat snadno. Dobré je příznaky počínající deprese vypátrat rychle, ať může přijít pomoc. Ať už v podobě podpory od blízkých, soukromých či hromadných terapií nebo antidepresiv. Vhodné je přístupy kombinovat, v případě lehčích depresí by však měl stačit jeden.

Mezi symptomy obvykle patří změna stravovacích návyků, únava, pocity viny, zbytečnosti, beznaděje, neklid, úzkost nebo podrážděnost. Rovněž bolesti hlavy a ztráta zájmu o dříve radostné činnosti. Dokonce se mohou objevit i pokusy o sebevraždu.