"Nervová zakončení v mozku nejsou před 24. týdnem dostatečně vyvinuta, aby cítila bolest. Studii můžeme tedy uzavřít s tím, že plod nemůže cítit bolest v jakémkoliv smyslu až do této fáze těhotenství," je hlavním poselstvím zprávy, kterou vydala Britská královská kolej  porodníků a gynekologů.

Studií je pověřilo tamější ministerstvo zdravotnictví. Prostředí v děloze navíc vytváří stav podobný umělému spánku, uvádějí ve zprávě podle BBC.

To poskytlo důkaz pro tvrzení, že zárodek nepotřebuje při potratu žádná anestetika, protože nic necítí.

Otázce se experti věnovali kvůli kampani odpůrců potratů, požadujících přinejmenším zkrácení doby, po kterou se mohou provádět, když ne už jejich zákaz. Klíčovou otázkou bylo, zda plod mladší 24 týdnů vnímá bolest.

Královská kolej proto prozkoumala všechny dosavadní studie týkající se problematiky.

Situace plodu je jiná než situace předčasně narozeného dítěte

Studii vedl předseda Britské královské akademie profesor Allan Templeton. V listu The Times odmítl také studii, kterou před nedávnem přednesli odpůrci potratů ve snaze dokázat, že plod cítí bolest. Ta vycházela z výsledků testů na nedonošených a předčasně porozených dětech. Její výsledky nelze přenášet na situaci, kdy je plod ještě v děloze.

V další studii současně porodníci a gynekologové zkoušeli upřesnit, které duševní a fyzické abnormality mohou ve výsledku způsobit „vážný handicap". Procento interrupcí se vykonává právě z tohoto důvodu. Panovaly obavy, že se toto ustanovení vykládá příliš volně a proto se provádějí interrupce ve vysokém stadiu těhotenství v případech jen mírného postižení.

 Odpůrci potratů studii napadli

Odpůrci potratů už obě studie napadli s tím, že nepostihují celou šíři problematiky. „Myslím, že obě zprávy nám více říkají o ochotě Královské koleje akceptovat potraty ve vysokém stadiu těhotenství než o realitě vědeckých a etických otázek problematiky,“ řekla Josephine Quintavalleová vedoucí kampaň proti potratům.

Aktivisté také tvrdí, že se v posledním desetiletí značně zvýšil poměr předčasně narozených dětí, které se podařilo zachránit. Dodávají, že potrat je stále to samé - ukončení něčího života.