Muži, kteří jsou ve vztahu dominantní, se tak podle psychologů mohou chovat i v práci. Další příčinou platového rozdílu může být také přístup firem. "Zaměstnavatelé spíše povyšují muže, jejichž ženy nepracují. Cítí, že jsou živitelé rodin, které tak musí více podporovat," řekla psycholožka Magdalena Zawiszaová.

Studie Floridské univerzity se zúčastnilo 12 686 mužů a žen, pro které jsou výsledky průzkumu opačné. Zastánkyně názorů, že ženy by měly být v domácnosti, vydělají v průměru o 1500 dolarů (asi 26 000 korun) ročně méně, než jejich ambicióznější kolegyně.

Průzkum se poprvé uskutečnil v roce 1979, když bylo tazatelům mezi 14 a 22 lety. Studie se pak do roku 2005 ještě třikrát opakovala. Respondenti mimo jiné odpovídali na otázky, zda by žena měla zůstat spíše doma nebo zda zaměstnání žen vede k vyšší míře trestných činů páchaných mladistvými.

Při dotazech na plat se ukázalo, že tradičně založení muži vydělávají mnohem více. "Výsledky průzkumu dokazují, že lidé s tradičními názory se snaží uchovat historické rozdělení práce a péče o domácnost," řekl jeden z autorů průzkumu Timothy Judge. Dalším vysvětlením je, že zastánci tradičních rolí lační více po moci.