Psychologové z melbournské Swinburne University tvrdí, že lidé, kteří používají a jsou obklopeni pozitivním humorem na pracovišti, pociťují větší uspokojení ze své práce. Psycholožka Maren Rawlingsová se přitom opírá o data sesbíraná z dvaceti zemí světa.

„Zjistila jsem, že čím byl na pracovišti pozitivnější humor, tím větší uspokojení z práce zaměstnanci vnímali. Ve skutečnosti mohou osobnostní rysy a nálada ve spojení s užíváním humoru stát až za čtyřiceti procenty uspokojení z práce,“ uvedla Rawlingsová.

Tato psycholožka v minulosti také prokázala, že čím vyšší je uspokojení z práce, tím vyšší je produktivita jedince. Lze tedy říct, že humorné prostředí v zaměstnání zvyšuje nejen uspokojení z práce, ale také produktivitu. Rawlingsová také dokázala, že absence humoru v zaměstnání nebo negativní humor naopak uspokojení a produktivitu snižují.