Výzkumem vlivu různých stylů šéfování na zdraví a duševní pohodu zaměstnanců se zabýval doktor Kuoppala Jaana z finského Kiiskilampi.

Z revize sedmadvaceti významných studií publikovaných v odborném časopise Journal of Occupational and Environmental Medicine vyplynulo, že dobré šéfování má na zdraví a duševní pohodu zaměstnanců výrazný vlil. Lidé pracující pod dobrým a schopným šéfem trpí o 40 procent méně úzkostmi, depresemi a stresem z práce než jejich kolegové.

Dobré šéfování ale také přispívá k pocitům uspokojení z práce, žádný vliv ovšem nemá dobrý boss na výkon svých podřízených. Ti buď umějí pracovat dobře, nebo nikoli.