"Naše studie ukazuje, že předčasná puberta se neprojevuje u všech dívek stejným způsobem," řekla vedoucí výzkumu Sylvie Mrugová z univerzity v Alabamě.

Rodiče, kteří přistupují k výchově zodpovědně, mohou pomoci chránit své dcery před problematickým chováním, jež může provázet jejich předčasné dozrávání, uvádí Mrugová a její kolektiv ve studii, kterou otiskl odborný časopis Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.

Do studie bylo zahrnuto 330 dívek ze tří amerických měst. Jedna čtvrtina dívek byla považována za "předčasně vyzrálé", protože měly první menstruaci nejméně o rok dříve, než je průměr pro jejich rasu a etnikum.

Rodiče hrají důležitou roli

Ze studie nevyplývá, proč je problematické chování spojováno s předčasnou pubertou. Jednou z možností podle Mrugové je to, že tyto dívky pravděpodobně tráví více času se staršími chlapci, kteří na ně mohou mít negativní vliv. Tyto dívky se mohou ocitnout pod zvláštním tlakem, protože jejich emocionální a sociální zrání nejde nutně ruku v ruce s fyzickým vývojem.

Vědci připomínají, že puberta je stresující období, hlavně u dívek, které dospívají dříve než jejich vrstevnice. Všeobecná rada rodičům zní, být k nim laskaví, zajímat se o jejich problémy, stanovit pravidla pro jejich chování.

Měli by s nimi také probrat, jak se chovat v obtížných situacích, které mohou nastat, například když je bude někdo nutit k pití alkoholu, ke kouření nebo k sexu. Rodiče by jim měli sdělit svůj názor a svoje představy, ale měli by se vyhnout poučování. Spíše se mají ptát a pomoci svému potomkovi hledat různé cesty k řešení.