Podle britských odborníků nabízejí muži se strništěm ženám to nejlepší z celého světa – nepříliš silnou mužnost, ale přitom vyzrálost a také potenciál, že naroste plná bradka. „Vousy a bradky mají silný sociosexuální signál a jsou zřejmým biologickým znakem sexuální zralosti,“ uvedl doktor Nick Neave z Northumbria University.

Šestasedmdesáti ženám britští psychologové ukázali patnáct různých snímků mužských tváří. Na některých z nich byly tváře hladké, na jiných se strništěm, delšími vousky až po plnovous. Dobrovolnice pak měly za úkol hodnotit maskulinitu, agresivitu, dominanci, věk, sociální zralost a atraktivitu. Každého muže měly také ocenit podle toho, zda by s ním podnikly krátkodobý sexuální či vážný vztah.

Vousy jsou i předzvěstí romantiky

Muži se strništěm byli hodnoceni jako silní, zralí, agresivní, dominantní a mužní. Ale také jako nejromantičtější partneři jak pro krátkodobý vztah, tak pro dlouhodobý. Jako nejmužnější pak hodnotily ženy tváře s bradkou, které byly rovněž nejagresivnější a společensky nezralejší, ale zároveň byly pro ženy nejméně atraktivní a získaly nejméně preferencí pro krátkodobý vztah.

Naopak muži s hladkými tvářemi byli vnímáni jako nejméně mužní, dominantní, agresivní a sociálně zralí. Nejhorší hodnocení si získali také z perspektivy navazování dlouhodobých vztahů a manželství.

„Vousy mohou být ženami sexuálně vyselektovány kvůli asociacím s mužskou úspěšností, přestože je to vizáž hrozivá. Hladce oholené tváře naproti tomu napovídají, že je muž klidný a zřejmě má znak sexuální nezralosti. Narůstající míra porostu tváří souvisela se zvýšeným vnímáním agresivity, takže vousaté tváře jsou vnímány jako nejagresivnější, zatímco hladce oholené tváře byly nejméně agresivní.

To znamená, že ženy nevybírají tváře zobrazující vysokou či nízkou míru mužnosti, ale dávají přednost mužům, kteří jsou prostě zralí – po pubertě – ale ne příliš mužní. Stejné znaky byly prokázány u preferencí pro dlouhodobý vztah,“ uvedl Nick Neave.