"Skutečnost, že má mozek tak obrovskou odpověď na nečestnost, napovídá tomu, že vnímání neslušnosti je základní vyvinutou funkcí,“ tvrdí docent Steven Quartz.

"Hnutí snažící se na neurologickém základě pohlížet na tvorbu etických rozhodnutí je staré sotva sedm let. Tohle je první studie, v níž lidé činili skutečná rozhodnutí s reálnými důsledky,“ uvedl k závěru své studie docent Quartz.

Jeho tým sledoval mozek dospělých lidí pomocí magnetické rezonance při řešení reálných problémů s distribucí potravin pro hladovějící děti v ugandském sirotčinci.

"Emocionální odpověď na nepoctivost tlačila lidi od extrémní nespravedlnosti a vedla je k poctivosti. Základní impuls k chování se spravedlivě není složitou věcí, kterou se musíme učit,“ tvrdí na základě svého výzkumu Quartz.

Jeho studie byla publikována v prestižním časopise Science.