Jestliže v roce 1993 bylo podle výzkumů spokojeno s intimním životem 76 procent mužů a 82 procent žen, o pět let později to už bylo 73 a 70 procent. V roce 2006 to ale bylo už jen 62 procent mužů a 55 procent žen.

Mladí do 35 let jsou spokojeni

„Jedním z důvodů může být kontrast mezi srovnáním vlastního sexuálního života s tím, jak je prezentován v médiích. Zde je sex brán jako něco úhelného, s důrazem na výkon a kvantitu, zatímco kvalita vztahu je v pozadí,“ uvádí socioložka Šárka Hastrmanová v publikaci Souvislosti proměn pracovního trhu, soukromého, rodinného a partnerského života Sociologického ústavu Akademie věd ČR.
Spokojený sexuální život je přitom brán jako předpoklad dobře fungujících partnerských vztahů. Ovlivňuje duševní pohodu člověka a celkovou spokojenost se životem. Nejvíce spokojeni se svým sexuálním životem jsou lidé ve věku 25 až 35 let, v tomto věku jsou také nejvíce sexuálně aktivní.

Vyšší míra nespokojenosti, upozorňuje studie, vykazují lidé s nižším příjmem, naopak ti, co mají vyšší vzdělání, zase doplňují ty, kteří jsou se svým sexuálním životem spokojení. Nejvyšší spokojenost vykazují vysokoškolsky vzdělaní lidé a dále ti, kteří mají stálého partnera. To je podle expertů pozitivní jev, protože podle obrazu sexuálního života prezentovaného v médiích by to měli být spíše ti, co střídají partnery či partnerky jako na běžícím pásu a jsou prezentováni jako „sexuální mašina“.

Češi jsou poměrně věrní

Češi na tom nejsou s věrností zase tak špatně, jak by to mohlo vypadat podle mediálního obrazu života zejména českých celebrit. Pro více než polovinu respondentů je partnerská věrnost velmi důležitá a jsou přesvědčeni, že je nutná k fungování partnerského vztahu. Podle 60 % žen a 48 procent mužů je partnerská věrnost velmi důležitá a vztah bez ní nefunguje. Naopak věrnost není vůbec důležitá pouze pro necelé procento žen a méně než dvě procenta mužů.

Pro stabilitu rodin je zajímavé zjištění, že věrnost upřednostňují především mladí lidé ve věku mezi 25 až 34 roky. Podle sociologů u mladších ročníků hraje určitou roli ještě touha a víra po lásce na celý život. Věrnost preferují lidé, kteří ještě nezažili v „praxi“ partnerský rozchod. Pro „věrné milování“ je důležité i to, zda pár má nebo nemá děti.

Kritický pátý rok

Pátý rok trvání vzájemného vztahu se jeví jako mírně kritické období pro celkovou spokojenost se svým pohlavním životem.

Na 14 procent českých mužů a 7 procent českých žen zastává názor, že pracovní život a vliv práce a s ní spojené závazky významně ochuzují jejich sexuální život. Jedním z důvodů může být skutečnost, že v práci trávíme stále více času a důraz na pracovní nasazení se může promítat i v našem soukromí. Tento názor zastávají zejména lidé s vyšším příjmem, kteří také v práci tráví více času. Nejvíce lidí žehrá na vliv práce na sex ve věku 35 až 44 let.

Názor, že práce sex obohatila, má 2,8 procenta mužů a 2,5 procenta žen. Do této skupiny patří hlavně ti, kteří na pracovišti navázali nějaký vzájemný vztah. Pro většinu Čechů však pracovní život nemá na intimní sféru žádný vliv – myslí si to 72 procent mužů a žen, kteří se zúčastnili výzkumného projektu.

Větší vliv na sex má podle sociologů náročnost práce. O tom je přesvědčeno na 40 procent respondentů, v nichž převažují muži. Do této kategorie patří zejména ti, podle kterých je práce brána jako nejdůležitější způsob osobní seberealizace.
Na druhu pracovního režimu jednotlivce pak závisí počet sexuálních partnerů. Méně sexuálních partnerů mají ti, kteří mají pevnou pracovní dobu. Naopak více partnerů mají muži a ženy s volnou pracovní dobou nebo s nepravidelným pracovním režimem.

Spokojenost se sexem (v procentech)
  
rok mužiženy
1993 76 82
1998 73 70
2006 62 55