Projekt má akreditaci ministerstva školství a bude od 1. února dostupný na www.vyzivahrou.cz. "U stravování je důležitá pravidelnost a přiměřenost, přičemž platí, že pokud se tyto zásady člověk naučí v raném věku, usnadní si jejich dodržování i v dalším životě," řekla odborná garantka projektu profesorka Zuzana Brázdová z Ústavu preventivního lékařství Masarykovy univerzity Brno.

Statistiky dokládají, že dokud na jídelníček dítěte dohlížejí rodiče, nejsou nadbytečné kilogramy zásadním problémem. Ve srovnání let 2001 a 2007 bylo mezi pětiletými chlapci 4,5 procenta obézních. U třináctiletých už ale je patrný skok, v roce 2001 bylo obézních osm procent chlapců, o šest let později 11 procent. U sedmnáctiletých je tento skok ještě výraznější, mezi roky 2001 a 2007 stoupl podíl obézních chlapců z 3,5 procenta na 11 procent.

Rychlé občerstvení vytlačuje klasická jídla

Podobně se situace vyvíjela u dívek. Mezi pětiletými dívkami bylo v obou letech shodně kolem pěti procent obézních, u třináctiletých ale už byl zaznamenán mezi lety 2001 a 2007 skok ze 4,5 na 8,5 procenta a u sedmnáctiletých stoupl podíl obézních dívek z 2,5 na 6,3 procenta.

Podle průzkumu organizátorů mají školáci problém s pravidelností a skladbou stravy. Často vynechávají snídani, jedí málo ovoce a zeleniny, v jejich stravě je příliš mnoho tuku a cukru a mají také nevhodný pitný režim. "Rychlé občerstvení vytlačuje klasická jídla," uvedla jednu z častých chyb Brázdová.

V projektu se žáci dozvědí, jak funguje trávicí trakt, jaké jsou zdroje výživy a energie a jakou funkci plní jednotlivé druhy potravin. Poučí se o správném stravovacím režimu a důležitosti pohybu pro zdraví. "Pokud si děti uloží informaci, že příjem a výdej energie by měl být v rovnováze, je pravděpodobné, že si ji v pozdějším věku znovu vybaví," vysvětlila profesorka.