Důležitý je tedy poměr končetin ke zbytku těla, nikoli skutečná výška člověka. Experti z Wroclawské univerzity požádali 218 mužů a žen, aby hodnotilo atraktivitu sedmi mužů a žen na obrázcích. Snímky byly změněny tak, aby postavy byly všechny stejně vysoké bez ohledu na to, jaká je jejich skutečná fyzická výška. Taková standardizovaná délka nohou se pak u jednotlivců lišila o 15 procent nahoru či dolů ve srovnání s průměrem v populaci.

Nejvíce pozitivního hodnocení si získaly majitelé těch končetin, jejichž relativní délka nohou byla o 5 procent delší, než je průměr. Jako druhé atraktivní byly nohy delší o 10 procent a zároveň ty odpovídající průměru v populaci.

Dlouhé nohy snižují riziko chorob

Vědci z Wroclawi pak měřili také fyzické proporce jednotlivých hodnotitelů a zjistili, že jejich vlastní fyziognomie na posuzování předkládaných modelů neměla žádný vliv.

„Dlouhé nohy představují zdraví,“ míní doktor antropologie Boguslaw Pawlowski, hlavní autor studie. Podle něj totiž kratší nohy zvyšují riziko kardiovaskulárních chorob a diabetu typu 2.