Čím častěji silný parfém dotyčné používají, tím rychleji se jejich čich zhoršuje. „Podle našich vědeckých objevů ženy, které jsou postiženy depresí, ztrácejí většinou také čichovou citlivost. A překompenzují to použitím ještě většího množství parfému,“ tvrdí profesor Yehuda Shoenfeld z Tel Aviv University.

Podle jeho názoru určité nemoci způsobují to, že tělo napadá olfaktorický (čichový) systém člověka, který pak ztrácí schopnost rozlišovat vůně. „To znamená, že postižený čich může být ukazatelem dalších vážných nemocí,“ tvrdí Shoenfeld, podle něhož mají deprese biologickou příčinu a nikoli psychologickou.