Tým vedený Ianem Langem prozkoumal životní styl a konzumaci alkoholu u více než 13 000 Angličanů a Američanů ve věku nad 65 let. A ukázalo se, že u lidí, kteří pijí alkohol přiměřeně, jsou vyšetření jejich zdraví v mnoha zkoumaných oblastech lepší než u lidí, kteří pijí alkohol nadměrně, což je nepřekvapilo, ale také u naprostých abstinentů!

"Rozhodně nehodláme seniory pobízet k nějakým alkoholickým orgiím. Ale zjistili jsme, že přístup ke konzumaci alkoholu je u starších lidí zbytečně konzervativní. Už dříve bylo zjištěno, že mírná konzumace alkoholu je pro dospělé spíše přínosem, my jsme nyní potvrdili, že totéž platí úplně stejně, ne-li více, pro seniory. Nějaká ta sklenka vína denně nebo dva panáky kvalitního alkoholu rozhodně neuškodí, naopak," říká doktor Lang.

"V některých zemích, jako je Itálie, Austrálie nebo Nový Zéland, dokonce lékaři oficiálně doporučují starším lidem vystříhat se alkoholu zcela. To je úplně zbytečné. Naše studie ukázala, že 10 procent amerických mužů, 28 procent britských mužů, 3 procenta amerických žen a 10 procent britských žen nad 65 let pijí více než jednu sklenku alkoholu denně. A jsou při tom stejně zdraví jako ti, kteří pijí maximálně jednu sklenku, a to ještě jen občas. Liší se jen tím, že vykazují lepší výsledky v mozkové činnosti a v kategorii, kterou jsme nazvali radost ze života," dodává šéf výzkumného týmu.