Tento expert posbíral několik stovek reakcí na svůj experiment, kdy jezdil po ulicích ve městě na monocyklu, v našich časech poněkud podivném dopravním prostředku, jenž vzbuzuje zvědavost. Nejzlomyslnější, nejpotměšilejší, opovržlivé, ale také bystré a vtipné reakce přicházely údajně vždy od silnějšího pohlaví.

Reakce mužů a žen se značně lišily. Ženy přijímaly monocykl vlídněji a kladněji a vyjadřovaly obavy o osud neznámého experimentátora pohybujícího se na jednom velkém kole. Muži ovšem například na jezdce štiplavě volali: "Nechybí ti nějaké to kolečko", čímž naznačovali, že je tak trochu podivín.

Reakce mužů vždy dýchaly humorem, kromě těch nejmladších, do 12 let, u nichž se ještě neprojevila puberta. Chlapci, kteří ještě nejsou "nadopováni" testosteronem, reagovali na fenomén monocyklu ve svém městě podle Shustera stejně jako ženy, tedy zvědavě a kladně. Když však přichází puberta a s ní bouře mužských pohlavních hormonů androgenů, rodí se i smysl pro humor a agresivita. To je podle Shustera jasný důkaz, že je třeba hledat základy pro humor v mužské agresivitě podporované androgeny. Vývoj pak zřejmě přispěl k tomu, že se fyzická agresivita přesměrovala do agresivity slovní, do žertů, které však nutně nemusejí působit méně zla než samo fyzické násilí.